Wat kun je verwachten

 
Ieder mens is uniek en zo ook de begeleiding. Een ieder draagt zijn eigen ervaringen. De begeleiding is per situatie dan ook verschillend en toegespitst op het proces dat een ieder doormaakt. Er wordt gewerkt met NLP -  een doelgerichte wetenschap die zich bezighoudt met communicatie en verandering, Hypnotherapie, Traumatherapie, Lichaamsgerichte Psychotherapie, Cranio Sacraaltherapie.
Hoe communiceer jij met anderen maar vooral ook met jezelf. Alle prikkels die wij van buitenaf krijgen (zien, horen, ruiken enz.) komen door onze filters in ons bewuste of onbewuste. Als onze filters ‘vervuilt’ zijn - door situaties die we hebben meegemaakt - kunnen wij niet werkelijk zien wat is. In de begeleiding zal ik je duidelijk maken hoe er met jezelf gecommuniceerd wordt. Jouw stemming en interne voorstelling kunnen zo een andere wending nemen, waardoor je jezelf beter gaat voelen. Door trancetechnieken kunnen we een kijkje nemen in het onbewuste en zo inzicht krijgen in de problematiek.
Je zult verrast zijn over de helderheid die ontstaat. Helderheid over hoe je jouw  werkelijkheid creëert  en hoe je die kunt beïnvloeden.
  
Traumaverwerking
 
Traumatische stress(PTSS) is een normale reactie op een overweldigende gebeurtenis die door psyche en lichaam  (levens)bedreigend wordt ervaren. Dat kan zijn als het jezelf overkomt, of een van je naaste, of iets waar je getuige van bent. Het soort gebeurtenissen dat kan leiden tot een traumatische respons zijn; geweldpleging, verkrachting, molestatie, incest, (auto)ongeluk, oorlog, gevangenschap, ramp, invasieve medische ingrepen, ziekte, narcose, of een simpele (zo lijkt het) schrikreactie, enz.
Iemand met traumatische stress kan reageren op een recentelijke gebeurtenis of jarenlang rondlopen met een gebeurtenis uit de kinderjaren.
 
Wat is het effect van  traumatische stress op het lichaam en de psyche?
Gedurende een traumatische ervaring vertelt de gebeurtenis aan het zenuwstelsel om het lichaam voor te bereiden voor een defensieve actie; snelle vlucht of krachtig gevecht. Als deze acties niet mogelijk zijn vertelt het brein aan het zenuwstelsel om de spieren de bevriezen; Zulke defensieve staten zijn de hoogtepunten van dramatische veranderingen in hartritme, spijsvertering, bloeddruk, temperatuurregeling, ademhaling. Deze veranderingen zijn een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Na  de gebeurtenis  zal het zenuwstelsel normaliter terugkomen in een normaal niveau van functioneren. Meestal in een aantal uren, dagen of weken. Aangeraakt worden d.m.v. Cranisosacrale technieken versnelt het welbevinden.
 
Waneer wordt traumatische stress een chronisch probleem?
Soms heeft het brein niet het vermogen om enigzins te begrijpen wat er gebeurt is. Het krijgt niet de boodschap dat de levensbedreigende gebeurtenis over is en dat het lichaam het heeft overleefd. Het brein blijft de boodschap afgeven om te vluchten, te bevriezen of te vechten. Deze continu  voorbereiding voor defensieve actie is de kern van het ‘gestoorde’ fysieke en psychische symptomen geassocieerd met traumatische stress en de verzwakkende conditie bekend als Post-Traumatic Stress Disorder. Lichamelijke symptonen houden in; slaapstoornissen, moeite met concentratie, paniekaanvallen, schrikeffect, snelle of onregelmatige hartritmen, koud zweet, hyperactief, uitgeput zijn. Psychische symptonen zijn; boosheid, onveilig zijn, flashbacks, nachtmerries, vermijden van situaties, gedachte en gevoelens over het traumatisch gebeuren, verwijderd voelen van  zichzelf en van anderen.
 
Wat is Trauma Therapie
 
Het is in ontwikkeling sinds 1992 (Babette Rothschild, Peter Levine, J. Schmidt) en daarvoor een ‘nieuwe’ methode.
Het zijn geintegreerde technieken van psychotherapie en lichaamswerk  gecombineerd met systemisch werk (B. Hellinger) die steeds in ontwikkeling zijn. Deze milde en zachte  therapie bestaat uit het werkelijk laten afvloeien van de teveel opgeslagen energie uit het lichaam, zodat daardoor ontspanning kan onstaan.
 
Hoe kan Traumatherapie helpen?
 
Het is niet noodzakelijk een trauma gebeurtenis bewust te herinneren. Immers heb je al veel keren in de hulpverlening uit moeten leggen dat je ook niet weet waar het vandaan komt! Wat belangrijk is controle te krijgen over en het reduceren van de hinderlijke symptonen om zo weer kwaliteit in het leven te krijgen en  een goede relatie met het Zelf. Dit zijn de eerste stappen; een gevoel van veiligheid. Latere stappen zijn; het opslaan van emotionele  hulpbronnen en fysieke reflexen en de balans van het zenuwstelsel. Als de traumatische gebeurtenis wel herinnerd wordt, zullen er verdere stappen zijn om te leren voelen wat er gebeurd is en te herkennen  dat het over is. De duur van de therapie hangt af of er meerdere trauma’s verweven zijn met elkaar of constant aanwezig zijn en welke hulpbronnen en kracht er in de persoon aanwezig is.
Ik volgde de opleiding (advanced traumatrainer) bij J. Schmidt en heb sindsdien al veel mensen met goed gevolg begeleid.
                                  
Enige uitleg over NLP
 
Neuro               =  Alles wat we voelen, doen en denken is een product van wat er in ons zenuwstelsel gebeurt. We verwerken onze ervaringen met behulp van onze zintuigen.
 
Liguistisch       =  We organiseren onze zintuigelijke
indrukken met behulp van taal. Zo geven we betekenis
aan onze ervaringen.
 
Programmeren =  Het sturen van onze ervaringen zodat we een meer gewenst resultaat of effect  bereiken.
 
Hypnotherapie
  
In hypnotherapie wordt gewerkt met trance. Trance is geconcentreerde aandacht waarbij je bewust met je eigen gedachten bezig bent.
Van dit natuurlijke verschijnsel maakt hypnotherapie gebruik. Onder de begeleiding krijg je dan inzicht in en controle over onbewuste reacties.
Het stimuleren van het zelfgenezend proces, het goed omgaan met emoties en grotere capaciteit van geestelijke en lichamelijke vermogens wordt door hypnotherapie gestimuleerd.
 
Waarvoor Hypnotherapie
 
*omgaan en oplossen van psychische stoornissen
*verwerken van trauma’s
*oplossen van slaapstoornissen
*faallangst (examenvrees)
*oplossen van psychosomatische klachten (hyperventilatie, maag– en         darmklachten)
*oplossen van seksuele problemen
 
Hypnotherapie behandelt niet de klacht maar de oorzaak.
Hypnotherapie kan zeer goed toegepast worden in samenwerking met andere vormen van therapie. Niet in behandeling kun je als je een diagnose van een psychiater hebt voor een of andere stoornis.
Ik volgde de 4 jarige HBO opleiding bij de Academie voor Eclectische Psychotherapie Seth.
 
 
Andere technieken
 
Zelf ben ik steeds in beweging als het gaat om leerprocessen en nodig jou uit om mee te deinen op deze golf.
Ook neem ik in de begeleiding technieken en vaardigheden mee uit systemisch werk en de transpersoonlijke Psychologie. Deze psychologie gaat ervan uit dat hartscontact een eerste vereiste is tussen client en de begeleider.
 
 
Cranio Sacraal Therapie
 
Ik volgde de opleiding HBO Cranio Sacraal Therapie.
In mijn verbale therapie is het soms nodig tot het Still Point te komen zoals we toepassen in Traumawerk. Dan zijn er even geen woorden alleen maar beweging of juist een blokkade. Veel klachten kunnen door Cranio Sacraal verlicht of zelfs verholpen worden.
Het eerder genoemde traumawerk wordt door werken via het Craniale vocht en zo tot het Viscerale (eerste) brein waarin ons autonome zenuwstelsel (hartslag, bloeddruk, ademhaling, temperatuur) gelegen is beinvloed. Het zenuwstelsel komt hiermee werkelijk tot rust. De rust die men vaak ervaart als ongekent! In een sessie lig je op de behandelbank met je kleren aan, makkelijk zittende kleren is aanbevolen. Ook mag je liggen op je eigen meegebrachte handdoek.
 
 
 

• naar boven