Visie/missie

Visie

Eigen ervaringen spelen een grote rol in een mensenleven en bevatten waardevolle informatie. De onderdrukking door de hokjesgeest vindt jammer genoeg in onze westerse wereld vaak plaats. Ik ben van mening dat er door sturing van buitenaf veel kwaliteiten in de mens verborgen blijven of de onjuiste kant opgestuurd worden. De kwaliteit van leven wordt hierdoor beïnvloed. In therapie wil ik graag de weg bewandelen die ruimte laat voor ontwikkeling op ieders eigen unieke wijze.

 

Missie

Een goede begeleiding bestaat uit hartscontact in de relatie waar mensen met elkaar werken in een bijzonder proces. Ik bied je aan jouw gids te zijn en de voorwaarden in veiligheid te scheppen in jouw open houding naar verandering. Het weer leren luisteren naar je lichaam neemt een centrale plaats in. Het verleden kunnen wij niet veranderen….de kijk op het verleden wel...

Kijk verder dan je waarneemt
Kijk verder dan je waarneemt
niet goed niet fout ....anders
niet goed niet fout ........anders