Tarieven/AVG

Particulieren

Het is mogelijk om bij ons te pinnen. U krijgt de nota mee. De rekening valt onder complementaire/alternatieve zorgverlening. Uw eigen risico wordt niet belast.

Uur tarief € 89,00 (uitloop wordt in rekening gebracht vanaf 15 minuten) Half uur € 60,00. 

Radts 1ste meting € 120,00 en een vervolgmeting in overleg.

Per 1 februari 2021 zal het tarief verhoogd worden naar 95€ per uur. Dit ivm de genomen maatregelen t.b.v van de C-crisis.

Wilt u nogmaals een factuur opvragen dan betaald u daarvoor € 2,50 administratie kosten. 

 

Workshops en cursussen 

Je kunt je opgeven voor een workshop via telefoon of e-mail. Vooraf diend u € 25,00 aan ons over te maken, u ontvangt hiervan een factuur. Bevestig je deelname 1 maand van te voren. Tot twee weken voor aanvang wordt er geen restitutie aan dit bedrag gegeven. De rest van het bedrag kan gepint worden op de dag zelf. 

Een workshop deelname met thema inbreng bedraagt: € 90,00 en deelname als representant bedraagt: € 65,00.

Het is nog mogelijk de kaarten te verzilveren tot 2020. 

Algemene verordening gegevensbescherming

Wat verandert er voor u:

  • Wij vragen eerst uw akkoord d.m.v. een handtekening voor het bewaren van uw dossier welke gebruikt wordt voor de sessies. 
  • Wij bewaren dossiers niet digitaal. Ze zullen in de daarvoor bestemde afgesloten kasten worden bewaard.

-     Wij bewaren gegevens als; naam, geboortedatum, adresgegevens (voor de verzekering), ook de aantekeningen die in het belang zijn voor de therapie. 

  • Wij zijn verplicht om de dossiers 15 jaar te bewaren. 
  • Vanaf 25 mei 2018 verwijderen wij app berichten, sms berichten en email berichten over persoonlijke zaken. We vragen u niets persoonlijks te melden via app of email. 
  • De praktijkassistente gaat vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. 
  • Wij bewaren of versturen geen gegevens via internet. 
  • De Famed is grondwettelijk verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. 
  • Gegevens zullen nooit beschikbaar worden gesteld voor andere doeleinden.
  • Documenten die aan derden worden verstrekt worden per post verzonden. 
  • Telefonisch contact met derden na uw toestemming is mogelijk. 

Registertherapeut RBCZ 403285R 

Lidnr. NBVH 06003. Hypnotherapie

AGB-code Zorgverlener/praktijk: Opvraagbaar

Vraag altijd bij je zorgverzekeraar op welke vergoeding je kunt rekenen. 

Persoonlijke begeleiding is altijd inkomensbelasting aftrekbaar.

Tip: De zorgverzekeraar kan vragen of mijn praktijk ingeschreven staat in de zorggids. Het antwoord is JA. Geef dan niet de naam maar het adres door, dat voorkomt veel verwarring! kijk ook eens op: http://www.zorgverzekeringwijzer.nl

De praktijk voldoet aan de nieuwste eisen van de zorgverzekeraars in 2019 om geschoold te zijn in Basis Medische Vakken volgens PLATO eisen!

Bij de intake wordt afgesproken hoe lang we trainen en met welke intensiviteit. Bij een intake wordt het uurtarief aangehouden.

Het afzeggen van een afspraak kan telefonisch en dient minimaal 48 uur voor het tijdstip van de afspraak te geschieden. Bij het niet tijdig afzeggen of nakomen van een afspraak, wordt het volledige behandeltarief van een sessie in rekening gebracht. 

Je kunt ook een prijsopgave vragen voor je werkgever om reintegratie-redenen. Zij zijn vaak bereid om mee te werken aan een spoedige werkhervatting (zelfs zijn ze dit verplicht).

• naar boven