Tarieven/AVG

Particulieren

Het is mogelijk om bij ons te pinnen. U krijgt de nota mee. De rekening valt onder complementaire/alternatieve zorgverlening. Uw eigen risico wordt niet belast.

Uur tarief € 89,00 - Half uur € 60,00

Radts 1ste meting € 120,00, vervolgmeting van een uur € 89,00.

Wilt u gebruik maken van de Famed  - betalen op rekening - dan wordt het uurtarief verhoogd met € 2,50 administratiekosten.  

Wilt u nogmaals een factuur opvragen dan betaald u daarvoor € 5,00 administratie kosten. 

 Algemene verordening gegevensbescherming

Wat verandert er voor u:

  • Wij vragen eerst uw akkoord d.m.v. een handtekening voor het bewaren van uw dossier welke gebruikt wordt voor de sessies. 
  • Wij bewaren dossiers niet digitaal. Ze zullen in de daarvoor bestemde afgesloten kasten worden bewaard.

-     Wij bewaren gegevens als; naam, geboortedatum, adresgegevens (voor de verzekering), ook de aantekeningen die in het belang zijn voor de therapie. 

  • Wij zijn verplicht om de dossiers 15 jaar te bewaren. 
  • Vanaf 25 mei 2018 verwijderen wij app berichten, sms berichten en email berichten over persoonlijke zaken. We vragen u niets persoonlijks te melden via app of email. 
  • De praktijkassistente gaat vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. 
  • Wij bewaren of versturen geen gegevens via internet. 
  • De Famed is grondwettelijk verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. 
  • Gegevens zullen nooit beschikbaar worden gesteld voor andere doeleinden.
  • Documenten die aan derden worden verstrekt worden per post verzonden. 
  • Telefonisch contact met derden na uw toestemming is mogelijk. 

Registertherapeut RBCZ 403285R 

Lidnr. NBVH 06003. Hypnotherapie

AGB-code Zorgverlener/praktijk: Opvraagbaar

Vraag altijd bij je zorgverzekeraar op welke vergoeding je kunt rekenen. 

Persoonlijke begeleiding is altijd inkomensbelasting aftrekbaar.

Tip: De zorgverzekeraar kan vragen of mijn praktijk ingeschreven staat in de zorggids. Het antwoord is JA. Geef dan niet de naam maar het adres door, dat voorkomt veel verwarring! kijk ook eens op: http://www.zorgverzekeringwijzer.nl

De praktijk voldoet aan de nieuwste eisen van de zorgverzekeraars in 2019 om geschoold te zijn in Basis Medische Vakken volgens PLATO eisen!

Bij de intake wordt afgesproken hoe lang we trainen en met welke intensiviteit. Bij een intake wordt het uurtarief aangehouden.

Het afzeggen van een afspraak kan telefonisch en dient minimaal 48 uur voor het tijdstip van de afspraak te geschieden. Bij het niet tijdig afzeggen of nakomen van een afspraak, wordt het volledige behandeltarief van een sessie in rekening gebracht. 

Je kunt ook een prijsopgave vragen voor je werkgever om reintegratie-redenen. Zij zijn vaak bereid om mee te werken aan een spoedige werkhervatting (zelfs zijn ze dit verplicht).

• naar boven